The 2019 European Elections

In May 2019, general elections to the European Parliament were held for the ninth time. SIEPS has collected publications and seminars on different aspects of the elections, including the outgoing European Commission and the Lead candidate process and to the importance of the election results for the future of the EU. (September 2019)

Seminars

The 2019 European Parliament elections: Potential outcome and consequences

The seminar was held on 26 April

At this seminar, Professor Simon Hix, London School of Economics, presented a forecast of the election results and their impact on the European Parliament, written together with Doru Frantescu, CEO of VoteWatch Europe. The study is based on an analysis of ten key votes in 2014-19, to bring out the dynamics of shifting majorities in the European Parliament. The role of the party groups and the importance of their internal cohesion was discussed. 

Read a summary in Swedish

Turnout in the European elections 2014  implications for 2019

The seminar was held on 28 March

The upcoming elections to the European Parliament are expected to be more turbulent than previous elections. Forecasts are predicting more votes for populist parties in many countries as well as a weakening of the biggest party groups, the European Peoples’ Party (EPP) and the group of Socialists and Democrats (S&D).
At the seminar 28 March, the voter turnout of the elections in 2014 was discussed and used as a basis to make some predictions about the turnout of the elections in May.

Read a summary in Swedish

Publications

Spitzenkandidaten – make or break?

The new procedure for selecting the President of the European Commission is subject to institutional and political struggles. Regardless the fate of the system after the European elections in 2019, SIEPS’ director Göran von Sydow argues, a genuine European level contestation over executive office is not likely to emerge soon.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

The outgoing European Commission has been defined by the idea of a more “political” institution. While the ambition proved difficult to implement, a return to the role as a neutral arbiter is no longer an alternative.

Europaparlamentsvalet 2019 – Sverige går sin egen väg

Ökat valdeltagande, intresse för EU:s framtid, större skillnader mellan samhällsgrupper. Dessa och fler utmärkande drag för 2019 års svenska EU-val diskuteras i en analys av statsvetaren Linda Berg. Sverige avviker både från det generella mönstret i Europa och från den dominerande teorin om väljarbeteenden. (2019:11epa)

Europaparlamentsvalet 2019 – ett splittrat politiskt landskap

Inför EU-valet i maj 2019 talades det ofta om ett val mellan två visioner för unionens framtid. Utfallet visade däremot på spretighet och variationer mellan länderna. I den här analysen lyfter statsvetaren Magnus Blomgren fram valresultatets nyanser och diskuterar möjliga konsekvenser. (2019:12epa)