EU och Sverige

Utbildningen är beställd av Naturvårdsverket.

Det svenska medlemskapet i EU innebär att Sverige idag ingår i ett sammanlänkat system av beslutsprocesser på olika nivåer. Systemet gör det ibland svårt att överblicka när i processen man bör komma in för att påverka besluten, men också vem som ytterst ansvarar för besluten. Under kursen benas huvuddragen i EU:s beslutsprocesser ut och länkas ihop med den svenska beslutsordningen. Utöver detta ges en överblick av några teorier och perspektiv som används för att förklara integrationsprocessen. Vidare diskuteras grundligt EU:s funktion och EU-samarbetets påverkan på olika svenska förhållanden. Några komponenter i kursen är EU-institutionernas olika roller och beslutsprocesser som granskas i ett maktbalansperspektiv, kompetensförhållandet mellan EU och medlemsländerna, EU-domstolens roll och EU-rättens genomförande och tillämpning i medlemsstaterna. Även frågor om hur förvaltningen av EU-politiken fördelas mellan EU och Sverige gås igenom.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– vad som driver den europeiska integrationen;
– EU:s beslutsprocess och dess förhållande till den svenska beslutsprocessen;
– EU:s politiska institutioner, deras syfte, funktioner och förhållande till medlemsstaterna;
– EU-domstolens roll i den europeiska integrationen;
– förvaltningen av EU-politiken;
– vilka utmaningar den europeiska integrationen står.

Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert. 

Datum 6 december 2017

Plats Naturvårdsverket.

Kurslängd 1,5 dagar. Kursen går också att beställa som en heldag.

Föreläsare Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och ställföreträdande direktör vid Sieps, Anna Wetter Ryde, forskare i juridik och utbildningsansvarig vid Sieps, vilka ger sina respektive perspektiv på EU-samarbetet och dess påverkan på svenska förhållanden.