Grundläggande EU-kunskap

Utbildningen är beställd av Naturvårdsverket.

Denna kurs beskriver hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om

  • EU:s institutioner och befogenheter
  • beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram
  • EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Datum 11 april 2018

Plats Stockholm.

Kurslängd Halvdag.

Föreläsare Bland andra Pernilla Wredenfors, utredare i statsvetenskap vid Sieps.