Practical Negotiation Skills in the EU

Utbildningen är beställd av Regeringskansliet.

Att kunna tänka strategiskt är viktigt när man förhandlar. Med kunskap om hur ett budskap kan förstås utanför den egna kulturella kontexten ökar chanserna till en lyckad förhandling. Under denna kurs får deltagarna först lära sig olika verktyg för hur de kan föra fram sina budskap för att sedan tränas i EU-förhandling genom att delta i ett förhandlingsspel. Genom övningen uppmärksammas deltagarna på faktorer som är avgörande för framgång i EU-förhandlingar och hur den egna förhandlingstekniken kan förbättras.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:

– hur EU-förhandlingar går till;

– kommunikationens betydelse i EU-förhandlingen;

– hur de dolda budskapen som finns i "Bryssel-språket" kan dechiffreras och användas;

– hur man blir en effektiv förhandlare genom att skaffa sig kunskap om interkulturell kommunikation.

Kursen ges på engelska.

Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert. 

Datum 19 april 2018

Plats Regeringskansliet

Kurslängd Heldag. Utbyggd tvådagarskurs kan beställas.

Föreläsare Ruben Brunsveld, som har omfattande erfarenhet som lärare inom muntlig kommunikation och förhandlingsteknik. Ruben har också praktisk erfarenhet av EU-förhandlingar från Nederländernas ständiga representation i Bryssel.