Public Speaking Skills in an International Context

Utbildningen är beställd av Transportstyrelsen.

Att kunna tänka strategiskt är viktigt när man talar inför publik. Med kunskap om hur ett budskap kan förstås utanför den egna kulturella kontexten ökar chanserna till en lyckad dialog. Under denna kurs får deltagarna lära sig olika verktyg för hur de på ett enkelt och övertygande sätt kan förmedla ett budskap till åhörare med en annan kulturell bakgrund.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– strategisk kommunikation;
– interkulturell kommunikation;
– olika redskap som kan användas för att lyckas med presentationer inför internationell publik;
– den egna kommunikationsstilen, dess styrkor och kulturella bakgrund.

Kursen ges på engelska.

Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert. 

Datum 31 januari 2018

Plats Transportstyrelsen.

Kurslängd Heldag (09.30-16.45). Utbyggd tvådagarskurs kan beställas.

Deltagarantal Max 16 personer.

Föreläsare Ruben Brunsveld, som har omfattande erfarenhet som lärare inom muntlig kommunikation och förhandlingsteknik. Ruben har praktisk erfarenhet av internationella förhandlingar från nederländska UD och från Nederländernas ständiga representation i Bryssel.

Dokument