Writing and Interpreting Legal Texts in English

Utbildningen är beställd av Trafikverket.

 

Även om de flesta svenska tjänstemän talar god engelska kan betydelsen av ett korrekt språkbruk i EU-förhandlingen inte underskattas. Denna kurs är skräddarsydd för att öka deltagarnas kunskaper i juridisk engelska och att ge dem förståelse för vilken betydelse rätt vokabulär i EU-förhandlingen kan ha för resultatet. Kursen består av både teori och praktik. Under den praktiska övningen får deltagarna arbeta aktivt med att uppnå förhandlingsresultat.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– de olika delarna av EU:s rättsakter, exempelvis skillnaden mellan skäl och materiell bestämmelse;
– hur man identifierar inbördes olika betydelser i rättsliga texter;
– hur man identifierar de element som gör att rättsliga texter får den tilltänkta effekten;
– hur man tolkar och författar rättsliga bestämmelser på engelska på ett tydligt och konsekvent sätt;
– vikten av att avlägsna tvetydigheter i rättsliga texter som kan orsaka problem i tolkning och översättning.

Kursen ges på engelska.

Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert. 

Datum 24 januari 2018

Plats Trafikverket.

Kurslängd Heldag.

Deltagarantal Max 20 personer.

Föreläsare Gayl Russel och Louise Mills är jurister och arbetar vid Legal Write som är en Bryssel och Londonbaserad verksamhet som lär ut hur man kan förbättra sitt sätt att uttrycka och formulera sig i text på juridisk engelska.