EU-utbildning för kommuner

Kursen redogör för EU:s funktionssätt, visar hur den lokala och regionala nivån påverkas av EU:s arbete samt ger några perspektiv på vad man som kommun- och landstingspolitiker kan göra för att delta i EU-politiken och bidra till dess utveckling.

Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Beställ utbildningen: Kontakta SKL, Karin.Flordal@skl.se eller Kristin.Ivarsson@skl.se. OBS! Kursen erbjuds enbart till kommuner.

Datum 7 november 2017

Plats Karlstad

Kurslängd 2 timmar, kan anpassas efter beställarens behov.

Föreläsare Bland andra representanter från Sieps och SKL.