EU-utbildning för kommuner

Kursen redogör för EU:s funktionssätt, visar hur den lokala och regionala nivån påverkas av EU:s arbete samt ger några perspektiv på vad man som kommun- och landstingspolitiker kan göra för att delta i EU-politiken och bidra till dess utveckling.

Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Beställ utbildningen: Kontakta SKL, Karin.Flordal@skl.se eller Kristin.Ivarsson@skl.se. OBS! Kursen erbjuds enbart till kommuner.

Här kan du se en förkortad version av utbildningen.

Datum 31 januari 2018

Plats Ystad.

Övrigt Föreläsare: Jörgen Hettne forskare i juridik vid Sieps, docent i EU-rätt och universitetslektor vid Lunds universitet.

Kurslängd 1.5 timmar, kan anpassas efter beställarens behov.

Föreläsare Bland andra representanter från Sieps och SKL.