EU-utbildning för kommuner

Kursen redogör för EU:s funktionssätt, visar hur den lokala och regionala nivån påverkas av EU:s arbete samt ger några perspektiv på vad man som kommun- och landstingspolitiker kan göra för att delta i EU-politiken och bidra till dess utveckling.

Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Beställ utbildningen: Kontakta SKL, Karin.Flordal@skl.se eller Kristin.Ivarsson@skl.se. OBS! Kursen erbjuds enbart till kommuner, regioner och landsting.

Datum 12 mars 2018

Plats Filipstad

Kurslängd 1.5 timmar, kan anpassas efter beställarens behov.

Föreläsare Malin Ljungkvist, utredare vid Sieps samt representanter från SKL.