Eva Sjögren

Direktör

Eva Sjögren kommer närmast från regeringskansliet där hon var chef för Näringsdepartementets sekretariat för EU och internationella frågor. Hon har under många år arbetat med EU-frågor, såväl inom regeringskansliet här i Sverige som på regeringens ständiga representation i Bryssel.