Seminariesammanfattning: Politiskt svängrum eller rättsliga ramar – vad styr EU:s befogenheter?

EU får bara agera och fatta beslut om det uttryckligen står i EU:s fördrag. Den fördjupade integrationen har dock luckrat upp gränserna mellan medlemsstaternas och EU:s makt. Miljörätt, arbetsrätt och straffrätt är exempel på områden som genomgått stora förändringar. (Oktober 2019)

Den 10 oktober 2019 anordnade Sieps ett seminarium om vad som styr EU:s befogenheter. 

Läs en kort seminariesammanfattning. 

Under fliken Seminarier finner du fler seminariesammanfattningar under Genomförda seminarier.