Social and Employment Policy in the EU and in the Great Recession

Författare: Bertola Giuseppe

Den finansiella och ekonomiska krisen har drabbat sysselsättningen och välfärden på de nya, flexibla arbetsmarknaderna särskilt hårt.

Bara genom ett sammanhållet förhållningssätt till integration av marknader och marknadskorrigerande åtgärder, kan man i framtiden förhindra åtgärder som äventyrar den politiska beständigheten i den ekonomiska integrationen, skriver författaren till denna analys.

Analysen ingår i Sieps forskningsprojekt Sociala Europa.

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

20 juni 2017 15:47 Bruun Niklas

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter.