The Socio-Economic Asymmetries of European Integration

Författare: Scharpf Fritz W.

I Lissabonfördraget förbinder sig EU att skapa en europeisk "social marknadsekonomi" men den lagstiftning som krävs för att uppnå det målet är alltjämt beroende av kvalificerade majoriteter i Ministerrådet.

Den kan därför lätt blockeras av veto från medlemsländer som föredrar en "liberal marknadsekonomi", hävdar författaren till en ny analys inom ramen för Sieps forskningsprojekt Sociala Europa.

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

20 juni 2017 15:47 Bruun Niklas

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter.