Är EU en social marknadsekonomi? Sociala Europa - en antologi

Författare: Bertola Giuseppe, Hettne Jörgen, Scharpf Fritz W., Tarschys Daniel

Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU i en mer socialt acceptabel form. Det har visserligen i stor utsträckning stannat vid ord och högtidliga förklaringar, men av Lissabonfördraget framgår att EU ska vara en social marknadsekonomi.

I den här antologin diskuteras om det innebär en förändring av det hittillsvarande EU-samarbetet.

De fyra författarna behandlar bl.a. frågan om innebörden av begreppet Sociala Europa, huruvida Lissabonfördraget kan minska EU:s sociala underskott, förekomsten av socio-ekonomiska assymetrier i den europeiska integrationsprocessen och betydelsen av en harmonisering av social- och sysselsättningspolitik i EU:s medlemsländer.

Publikationen är en del av forskningsprojektet Sociala Europa.

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

20 juni 2017 15:47 Bruun Niklas

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter.