Är EU en social marknadsekonomi? Sociala Europa - en antologi (2011:2op)

Författare: Bertola Giuseppe, Hettne Jörgen, Scharpf Fritz W., Tarschys Daniel

Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU i en mer socialt acceptabel form. Det har visserligen i stor utsträckning stannat vid ord och högtidliga förklaringar, men av Lissabonfördraget framgår att EU ska vara en social marknadsekonomi.

I den här antologin diskuteras om det innebär en förändring av det hittillsvarande EU-samarbetet.

De fyra författarna behandlar bl.a. frågan om innebörden av begreppet Sociala Europa, huruvida Lissabonfördraget kan minska EU:s sociala underskott, förekomsten av socio-ekonomiska assymetrier i den europeiska integrationsprocessen och betydelsen av en harmonisering av social- och sysselsättningspolitik i EU:s medlemsländer.

Publikationen är en del av forskningsprojektet Sociala Europa.

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union (2015:2epa)

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union (2015:2epa)

20 juni 2017 15:47 Bruun Niklas

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter.