The EU Budget – What Should Go In? What Should Go Out?

Författare: Collignon Stefan, Heinemann Friedrich, Lejour Arjan, Molle Willem, Tarschys Daniel, Wostner Peter

EU:s medlemsländer är företagsamma när det gäller att staka ut nya mål för unionen men mindre villiga att skjuta till de pengar som behövs för att uppnå dem. Skulle EU försöka förverkliga allt det som medlemsländerna har beslutat, skulle det förmodligen kräva merparten av eller rentav hela EU:s samlade BNI. Det skriver författarna till denna antologi. (2011:3)

Därför är det absolut nödvändigt med tydliga regler för vad som ska prioriteras. Vad ska pengarna iEU-budgeten satsas på och vilka redan beslutade satsningar kan strykas? Vad kan EU göra, inte bara bättre, utan mycket bättre än medlemsstaterna själva? Det är några av de frågor som står i centrum för den här rapporten, med bidrag från framstående europeiska budgetforskare.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget och presenterades på Europadagen 9 maj.

EU:s budget 2021–2027: Vad får motkraften kosta?

Oktober 2019 Tarschys Daniel

Stormakterna växer – både de politiska och de kommersiella. Det kräver många olika gensvar. Vad klarar enskilda stater själva, och var behövs det gemensamma insatser? Vad som var lagom 1995 är inte nödvändigtvis lagom 2020, skriver Daniel Tarschys, statsvetare och senior rådgivare vid Sieps. (Oktober 2019)