The EU Budget – What Should Go In? What Should Go Out?

Författare: Collignon Stefan, Heinemann Friedrich, Lejour Arjan, Molle Willem, Tarschys Daniel, Wostner Peter

EU:s medlemsländer är företagsamma när det gäller att staka ut nya mål för unionen men mindre villiga att skjuta till de pengar som behövs för att uppnå dem. Skulle EU försöka förverkliga allt det som medlemsländerna har beslutat, skulle det förmodligen kräva merparten av eller rentav hela EU:s samlade BNI. Det skriver författarna till denna antologi. (2011:3)

Därför är det absolut nödvändigt med tydliga regler för vad som ska prioriteras. Vad ska pengarna iEU-budgeten satsas på och vilka redan beslutade satsningar kan strykas? Vad kan EU göra, inte bara bättre, utan mycket bättre än medlemsstaterna själva? Det är några av de frågor som står i centrum för den här rapporten, med bidrag från framstående europeiska budgetforskare.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget och presenterades på Europadagen 9 maj.

The long-term budget after COVID-19: The EU politicians’ guide to the galaxy

Maj 2020 Tarschys Daniel

The long-term budget has been stable over time, hovering around 1 percent of GNI. Its core may remain in that neighbourhood, but the galaxy of satellites around it seems much more expansive. With an emerging mix of grants and loans following the COVID-19 crisis, we may soon see a long-term budget in the vicinity of 2 percent, argues Daniel Tarschys, senior advisor at Sieps and a former Secretary General of the Council of Europe. (Maj 2020)

EU:s budget 2021–2027: Vad får motkraften kosta?

Oktober 2019 Tarschys Daniel

Stormakterna växer – både de politiska och de kommersiella. Det kräver många olika gensvar. Vad klarar enskilda stater själva, och var behövs det gemensamma insatser? Vad som var lagom 1995 är inte nödvändigtvis lagom 2020, skriver Daniel Tarschys, statsvetare och senior rådgivare vid Sieps. (Oktober 2019)