The Future of the Schengen System

Författare: Peers Steve

Schengen-samarbetet är ett av de främsta uttrycken för den europeiska integrationen. Det innebär att gränserna mellan medlemsländerna kan passeras utan kontroll, vilket i sin tur kräver ett stort mått av harmonisering och bygger på förtroende länderna emellan.

Vid några tillfällen har det förtroendet dock utmanats av att enskilda medlemsländer har återinfört inre gränskontroller. Schengen-samarbetet har därför genomgått en översyn och 2013 kom EU:s institutioner överens om nya regler. I den här rapporten diskuterar författaren, professor Steve Peers, det nya regelverket och vad det innebär för den fria rörligheten i EU.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

20 juni 2017 15:47 Thorburn Stern Rebecca

De flyktingströmmar som har nått EU:s gränser under 2015 och 2016 har inneburit en utmaning för det internationella asylsystemet. Hur det enskilda medlemslandet svarar på uppmaningarna att ta emot människor på flykt synliggör faktiska skillnader i hur länderna tolkar regelverken, skillnader som annars är mindre uppenbara.