Socializing the European Semester? Economic Governance and Social Policy Coordination in Europe 2020

Författare: Vanhercke Bart, Zeitlin Jonathan

Den europeiska planeringsterminen som infördes i början av eurokrisen – och utgör kärnan i EU:s nya institutionella ramverk för ekonomisk och social styrning – har väckt frågor om hur EU:s framväxande socioekonomiska styrning egentligen fungerar och vad den leder till. I den här rapporten hävdar Jonathan Zeitlin och Bart Vanhercke att det sedan 2011 har skett en gradvis ”socialisering” av den europeiska planeringsterminen.

Den utvecklingen ska tolkas inte bara som ett svar från bl.a. EU-kommissionen på det växande sociala och politiska missnöjet med åtstramningspolitiken, utan också som ett resultat av att de sociala aktörerna och arbetsmarknadens parter har anpassat sig till de nya villkoren.  Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Sociala Europa

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

20 juni 2017 15:47 Bruun Niklas

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter.