Den utvecklingen ska tolkas inte bara som ett svar från bl.a. EU-kommissionen på det växande sociala och politiska missnöjet med åtstramningspolitiken, utan också som ett resultat av att de sociala aktörerna och arbetsmarknadens parter har anpassat sig till de nya villkoren.  Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Sociala Europa

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

20 juni 2017 15:47 Bruun Niklas

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter.