The EU Budget and Balance of Powers between the European Parliament and the EU Governments (2014:3epa)

Författare: Hagemann Sara

Denna Europapolitiska analys granskar maktbalansen mellan Europaparlamentet och ministerrådet i förhandlingarna om EU:s budget. Nästa långtidsbudget, som täcker åren 2014-2020, visar att innehållet i hög grad styrs av begränsningar i förhandlingsprocessen.

Även om ministerrådet fortfarande dominerar budgetprocessen, visar Europaparlamentets ökade inblandning efter Lissabonfördraget på vikten av att synkronisera budgetcykeln med parlamentets och kommissionens respektive mandat.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s budget.

EU:s budget: historia och framtid

EU:s budget: historia och framtid

13 april 2018 14:02 Eriksson Jonas

Reformbehov mot svårförenliga positioner – få en snabb överblick inför förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.

National co-financing of CAP direct payments

National co-financing of CAP direct payments

22 mars 2018 14:02 Matthews Alan

Medlemsstaterna bör få ökat finansiellt ansvar för EU:s jordbrukspolitik. Det kan dessutom väga upp intäktsminskningen efter brexit, menar professor Alan Matthews.