The EU Budget and Balance of Powers between the European Parliament and the EU Governments (2014:3epa)

Författare: Hagemann Sara

Denna Europapolitiska analys granskar maktbalansen mellan Europaparlamentet och ministerrådet i förhandlingarna om EU:s budget. Nästa långtidsbudget, som täcker åren 2014-2020, visar att innehållet i hög grad styrs av begränsningar i förhandlingsprocessen.

Även om ministerrådet fortfarande dominerar budgetprocessen, visar Europaparlamentets ökade inblandning efter Lissabonfördraget på vikten av att synkronisera budgetcykeln med parlamentets och kommissionens respektive mandat.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s budget.

The Future of the EU Budget

The Future of the EU Budget

22 september 2017 14:12 Kaiser Robert, Prange-Gstöhl Heiko

En ny förhandlingsrunda om EU:s långtidsbudget är på väg att dra igång, i och med att innevarande fleråriga budgetramverk upphör att gälla efter 2020. Kontexten är måhända mer komplex än någonsin tidigare. Inte minst lämnar en stor nettobetalare till budgeten unionen och flera nya utmaningar har lagts till EU:s agenda på senare år.

The EU budget after 2020

The EU budget after 2020

18 september 2017 16:06 Begg Iain

Det är rimligt att anta att brexit kommer att starkt påverka såväl förhandlingarna om, som innehållet i, EU:s nästa långtidsbudget, vilken börjar att gälla från 2021.