The EU Budget and Balance of Powers between the European Parliament and the EU Governments

Författare: Hagemann Sara

Denna Europapolitiska analys granskar maktbalansen mellan Europaparlamentet och ministerrådet i förhandlingarna om EU:s budget. Nästa långtidsbudget, som täcker åren 2014-2020, visar att innehållet i hög grad styrs av begränsningar i förhandlingsprocessen.

Även om ministerrådet fortfarande dominerar budgetprocessen, visar Europaparlamentets ökade inblandning efter Lissabonfördraget på vikten av att synkronisera budgetcykeln med parlamentets och kommissionens respektive mandat.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s budget.

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

25 april 2018 15:16

Den 18 april 2018 anordnade Sieps, tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige, ett seminarium inför förhandlingarna om EU:s finansiella ramar för perioden 2020–2027. Läs ett kort referat av seminariet.

EU:s budget: historia och framtid

EU:s budget: historia och framtid

13 april 2018 14:02 Eriksson Jonas

Reformbehov mot svårförenliga positioner – få en snabb överblick inför förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.