The EU Budget and Balance of Powers between the European Parliament and the EU Governments (2014:3epa)

Författare: Hagemann Sara

Denna Europapolitiska analys granskar maktbalansen mellan Europaparlamentet och ministerrådet i förhandlingarna om EU:s budget. Nästa långtidsbudget, som täcker åren 2014-2020, visar att innehållet i hög grad styrs av begränsningar i förhandlingsprocessen.

Även om ministerrådet fortfarande dominerar budgetprocessen, visar Europaparlamentets ökade inblandning efter Lissabonfördraget på vikten av att synkronisera budgetcykeln med parlamentets och kommissionens respektive mandat.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s budget.

Policy conditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?

Policy conditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?

17 november 2017 10:27 Kölling Mario

EU står inför flera långsiktiga utmaningar med konsekvenser för budgeten. Mot den bakgrunden tycks både EU:s institutioner och medlemsstaterna inse vikten av att fokusera mer på europeiskt mervärde. Ett omdebatterat verktyg i budgeten är villkorad finansiering.