Social turism? EU-domstolens senaste praxis avseende icke-aktiva unionsmedborgares rätt till förmåner (2015:24epa)

Författare: Holm Emma

Med den fria rörligheten för unions­medborgare kommer rätten att lika­behandlas när det gäller sociala förmåner i det nya värd­landet. Vissa medlems­stater har dock försökt att begränsa möjligheten för icke-aktiva att utnyttja dessa förmåner.

I den här publikationen beskriver för­fattaren hur EU-domstolen grad­vis har ändrat inställning och gett sitt stöd för denna syn. Det är möjligen ett svar på medlems­ländernas ökande oro kring social turism.

Publikationen är på svenska och är en del av Sieps forsknings­projekt Sociala Europa.

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union (2015:2epa)

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union (2015:2epa)

20 juni 2017 15:47 Bruun Niklas

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter.

Socializing the European Semester? Economic Governance and Social Policy Coordination in Europe 2020 (2014:7)

Socializing the European Semester? Economic Governance and Social Policy Coordination in Europe 2020 (2014:7)

20 juni 2017 15:47 Vanhercke Bart, Zeitlin Jonathan

Den europeiska planeringsterminen som infördes i början av eurokrisen – och utgör kärnan i EU:s nya institutionella ramverk för ekonomisk och social styrning – har väckt frågor om hur EU:s framväxande socioekonomiska styrning egentligen fungerar och vad den leder till. I den här rapporten hävdar Jonathan Zeitlin och Bart Vanhercke att det sedan 2011 har skett en gradvis ”socialisering” av den europeiska planeringsterminen.