I den här publikationen beskriver för­fattaren hur EU-domstolen grad­vis har ändrat inställning och gett sitt stöd för denna syn. Det är möjligen ett svar på medlems­ländernas ökande oro kring social turism.

Publikationen är på svenska och är en del av Sieps forsknings­projekt Sociala Europa.

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

20 juni 2017 15:47 Bruun Niklas

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter.

Socializing the European Semester? Economic Governance and Social Policy Coordination in Europe 2020

Socializing the European Semester? Economic Governance and Social Policy Coordination in Europe 2020

20 juni 2017 15:47 Vanhercke Bart, Zeitlin Jonathan

Den europeiska planeringsterminen som infördes i början av eurokrisen – och utgör kärnan i EU:s nya institutionella ramverk för ekonomisk och social styrning – har väckt frågor om hur EU:s framväxande socioekonomiska styrning egentligen fungerar och vad den leder till. I den här rapporten hävdar Jonathan Zeitlin och Bart Vanhercke att det sedan 2011 har skett en gradvis ”socialisering” av den europeiska planeringsterminen.