The Balance of Power over the EU Budget: European Expenditure since the Lisbon Treaty

Författare: Benedetto Giacomo

Reglerna för hur EU:s årliga budgetar beslutas ändrades i och med Lissabon­fördraget. I den här Europa­politiska analysen menar författaren, Giacomo Benedetto, att minister­rådet därmed vann ökad makt i förhållande till Europa­parlamentet. (2015:15epa)

Budgeten har därtill blivit mindre anpassnings­bar för nya utmaningar och reglerna i Lissabon­fördraget har lett till att lägre belopp är tillgängliga – oavsett om det rör sig om pengar öron­märkta för om­fördelning eller kollektiva nyttig­heter – i jämförelse med tidigare regelverk.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Styrning, effektivitet och kontroll i EU.

Stort svenskt stöd för EU men inte för ökad integration

Juni 2020 Andersson Ulrika, Weissenbilder Marcus

Svenska medborgare är mer positiva till EU än någonsin men stöder inte euron och mer gemensam utrikespolitik. Skillnaderna i synen på EU har också minskat mellan olika samhällsgrupper. Det framgår av 2019 års opinionsundersökning, som presenteras av Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder vid SOM-institutet. (2020:9epa)

Solidaritet i coronakrisen

Maj 2020 Södersten Anna

EU:s medlemsstater förväntas bistå varandra men har fått kritik för bristande solidaritet under coronakrisen. Vad bygger förväntningarna på? EU-rätten talar om solidaritet, men syftet med den symboliska solidaritet som nu visas är snarare att manifestera att EU håller ihop. Det menar Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. På det ekonomiska området kan förväntningarna dock bli högre ställda, skriver hon. (Maj 2020)