The Balance of Power over the EU Budget: European Expenditure since the Lisbon Treaty

Författare: Benedetto Giacomo

Reglerna för hur EU:s årliga budgetar beslutas ändrades i och med Lissabon­fördraget. I den här Europa­politiska analysen menar författaren, Giacomo Benedetto, att minister­rådet därmed vann ökad makt i förhållande till Europa­parlamentet. (2015:15epa)

Budgeten har därtill blivit mindre anpassnings­bar för nya utmaningar och reglerna i Lissabon­fördraget har lett till att lägre belopp är tillgängliga – oavsett om det rör sig om pengar öron­märkta för om­fördelning eller kollektiva nyttig­heter – i jämförelse med tidigare regelverk.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Styrning, effektivitet och kontroll i EU.

Vad betyder Portugals återhämtning för EU:s ekonomiska politik?

December 2019 Engberg Katarina

Portugals ekonomiska återhämtning och politiska stabilitet används ibland som argument för att överge åtstramningspolitiken och se över EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Även om den portugisiska ekonomin fortfarande har svagheter visar framgången att södra Europa rymmer stora variationer. Det skriver Katarina Engberg, fil.dr i freds- och konfliktforskning och senior rådgivare vid Sieps.

The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure?

December 2019 Kelemen R. Daniel, Spaventa Eleanor, Södersten Anna, Thies Anne, van Middelaar Luuk

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, ett fördrag som skulle göra EU effektivare, öppnare och mer demokratiskt. I en antologi diskuterar fyra forskare huruvida fördraget har stärkt EU under de gångna tio åren, en tid då Europeiska unionen har gått igenom en rad kriser. Med bidrag från Luuk van Middelaar, R. Daniel Kelemen, Anne Thies och Eleanor Spaventa. (2019:2op)