Regional Productivity Convergence in Advanced and Emerging European Economies

Författare: Hein Heili, Männasoo Kadri, Ruubel Raul

Den europeiska ekonomins segdragna tillväxtproblem gör det allt viktigare att finna sätt att öka produktiviteten. I den här Europapolitiska analysen undersöker författarna vilka faktorer som driver produktivitet i Europas regioner.

Medan regionerna i ‘gamla’ (västra) Europa främst förlitar sig på interna resurser som humankapital och FoU, är drivkraften bakom produktiviteten i de ’nya’ (östra) EU-ländernas regioner huvudsakligen den konvergenseffekt som uppstår i och med det befintliga produktivitetsgapet. Om produktivitetsgapet är för stort finns dock risk för att det uppstår en permanent underutveckling. Konvergensfaktorn måste därför ersättas av bland annat en ökad variation i befintliga tjänster och produkter.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Compatible Interests? The EU and China’s Belt and Road Initiative

Mars 2020 Cornell Svante E, Swanström Niklas

Kinas ekonomiska utveckling och globala genomslagskraft ruckar på de balanser som har präglat världen sedan kalla krigets slut. Ett centralt led i den utvecklingen är infrastrukturprojektet BRI. I den här rapporten analyserar Svante E. Cornell och Niklas Swanström hur det påverkar EU:s närområde och utmanar EU-systemet. (2020:1)

The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure?

December 2019 Kelemen R. Daniel, Spaventa Eleanor, Södersten Anna, Thies Anne, van Middelaar Luuk

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, ett fördrag som skulle göra EU effektivare, öppnare och mer demokratiskt. I en antologi diskuterar fyra forskare huruvida fördraget har stärkt EU under de gångna tio åren, en tid då Europeiska unionen har gått igenom en rad kriser. Med bidrag från Luuk van Middelaar, R. Daniel Kelemen, Anne Thies och Eleanor Spaventa. (2019:2op)