I denna europapolitiska analys beskrivs regelverken på området och de händelser som har lett fram till den asylpolitik EU bedriver idag. I analysen diskuteras också om medlemsstaternas ageranden i denna situation har påverkats av den egna självbilden.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.

Efficient Solidarity Mechanisms in Asylum Policy

Efficient Solidarity Mechanisms in Asylum Policy

20 juni 2017 15:47 Fernández-Huertas Moraga Jesús, Rapoport Hillel

Den här rapporten föreslår ett sätt för EU:s medlems­stater att bryta död­läget i asyl- och flykting­politiken. Författarna under­söker hur fysisk och finansiell solidaritet kan kombineras i ett system som tillåter att länderna betalar för att minska sin flykting­kvot.