Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

Författare: Thorburn Stern Rebecca

De flyktingströmmar som har nått EU:s gränser under 2015 och 2016 har inneburit en utmaning för det internationella asylsystemet. Hur det enskilda medlemslandet svarar på uppmaningarna att ta emot människor på flykt synliggör faktiska skillnader i hur länderna tolkar regelverken, skillnader som annars är mindre uppenbara.

I denna europapolitiska analys beskrivs regelverken på området och de händelser som har lett fram till den asylpolitik EU bedriver idag. I analysen diskuteras också om medlemsstaternas ageranden i denna situation har påverkats av den egna självbilden.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.

Efficient Solidarity Mechanisms in Asylum Policy

Efficient Solidarity Mechanisms in Asylum Policy

20 juni 2017 15:47 Fernández-Huertas Moraga Jesús, Rapoport Hillel

Den här rapporten föreslår ett sätt för EU:s medlems­stater att bryta död­läget i asyl- och flykting­politiken. Författarna under­söker hur fysisk och finansiell solidaritet kan kombineras i ett system som tillåter att länderna betalar för att minska sin flykting­kvot.