Sieps sammanfattar: Brexit och EU:s framtida budget

Den 10 november 2017 anordnade Sieps ett seminarium om Brexit och framtiden för EU:s budget. Läs ett kort referat av seminariet.

Samtidigt som Storbritannien går ur EU ska unionens medlemsländer börja
förhandla om EU:s nästa långtidsbudget. Att Brexit medför lägre intäkter till EU är dock inte det enda som gör de kommande budgetförhandlingarna ovanligt
komplexa.

Du kan också titta på seminariet i sin helhet.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

25 april 2018 15:16

Den 18 april 2018 anordnade Sieps, tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige, ett seminarium inför förhandlingarna om EU:s finansiella ramar för perioden 2020–2027. Läs ett kort referat av seminariet.