Sieps sammanfattar: Brexit och EU:s framtida budget

Den 10 november 2017 anordnade Sieps ett seminarium om Brexit och framtiden för EU:s budget. Läs ett kort referat av seminariet.

Samtidigt som Storbritannien går ur EU ska unionens medlemsländer börja
förhandla om EU:s nästa långtidsbudget. Att Brexit medför lägre intäkter till EU är dock inte det enda som gör de kommande budgetförhandlingarna ovanligt
komplexa.

Du kan också titta på seminariet i sin helhet.