Sieps sammanfattar: Brexit och EU:s framtida budget

Den 10 november 2017 anordnade Sieps ett seminarium om Brexit och framtiden för EU:s budget. Läs ett kort referat av seminariet.

Samtidigt som Storbritannien går ur EU ska unionens medlemsländer börja
förhandla om EU:s nästa långtidsbudget. Att Brexit medför lägre intäkter till
EU är dock inte det enda som gör de kommande budgetförhandlingarna ovanligt
komplexa.

Du kan också titta på seminariet i sin helhet.

Policy conditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?

Policy conditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?

17 november 2017 10:27 Kölling Mario

EU står inför flera långsiktiga utmaningar med konsekvenser för budgeten. Mot den bakgrunden tycks både EU:s institutioner och medlemsstaterna inse vikten av att fokusera mer på europeiskt mervärde. Ett omdebatterat verktyg i budgeten är villkorad finansiering.