How is Juncker’s ‘last-chance Commission’ faring at mid-term?

Författare: Russack Sophia

Den innevarande Europeiska kommissionen – under Jean Claude Junckers ordförandeskap – har nu suttit halva mandatperioden.

 I den här europapolitiska analysen granskar Sophia Russack kommissionens organisation och struktur och vilka konsekvenser förändringar av detta har fått. Texten behandlar också framtidsdiskussionen om EU vilken har intensifierats med anledning av kommissionens vitbok om EU:s framtid och tillhörande reflektionspapper och vad vi kan förränta oss av denna debatt.

Publikationen är på engelska.

Riksdagspartierna och EU: en svag demokratisk länk

Riksdagspartierna och EU: en svag demokratisk länk

17 augusti 2018 12:12 Blomgren Magnus, Liljeqvist Nina

Beslut på EU-nivå har stor påverkan på politiska beslut i Sverige. Trots det för Europapolitiken en undanskymd tillvaro i de organisationer som länkar samman medborgare och beslutsfattare – de svenska riksdagspartierna.