The European Commission: Less a Leader and More a Manager? (2017:2epa)

Författare: Nugent Neill Rhinard Mark, Rhinard Mark

Vilken roll har egentligen Europeiska kommissionen? I den här europapolitiska analysen granskar de båda forskarna Neill Nugent och Mark Rhinard kommissionen som organisation.

De ställer frågan huruvida institutionen ska ses som en agendasättare eller en administratör och sätter också kommissionen i ett institutionellt sammanhang.

Deras slutsats är att kommissionen står stark och att den på vissa områden till och med har stärkt sitt inflytande.

Publikationen är på engelska.

Policy conditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?

Policy conditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?

17 november 2017 10:27 Kölling Mario

EU står inför flera långsiktiga utmaningar med konsekvenser för budgeten. Mot den bakgrunden tycks både EU:s institutioner och medlemsstaterna inse vikten av att fokusera mer på europeiskt mervärde. Ett omdebatterat verktyg i budgeten är villkorad finansiering.