The European Commission: Less a Leader and More a Manager?

Författare: Nugent Neill Rhinard Mark, Rhinard Mark

Vilken roll har egentligen Europeiska kommissionen? I den här europapolitiska analysen granskar de båda forskarna Neill Nugent och Mark Rhinard kommissionen som organisation.

De ställer frågan huruvida institutionen ska ses som en agendasättare eller en administratör och sätter också kommissionen i ett institutionellt sammanhang.

Deras slutsats är att kommissionen står stark och att den på vissa områden till och med har stärkt sitt inflytande.

Publikationen är på engelska.

Hur mycket opposition finns det i svensk EU-politik?

Hur mycket opposition finns det i svensk EU-politik?

17 maj 2018 11:47 Karlsson Christer, Mårtensson Moa, Persson Thomas

Skarpa motsättningar eller avpolitisering? Bilden av svensk EU-politik är ofta motsägelsefull. Att det faktiskt finns en livaktig och sakfrågeinriktad opposition framgår av en analys av EU-nämnden. Frågan är dock om den når väljarna.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.