The European Commission: Less a Leader and More a Manager? (2017:2epa)

Författare: Nugent Neill Rhinard Mark, Rhinard Mark

Vilken roll har egentligen Europeiska kommissionen? I den här europapolitiska analysen granskar de båda forskarna Neill Nugent och Mark Rhinard kommissionen som organisation.

De ställer frågan huruvida institutionen ska ses som en agendasättare eller en administratör och sätter också kommissionen i ett institutionellt sammanhang.

Deras slutsats är att kommissionen står stark och att den på vissa områden till och med har stärkt sitt inflytande.

Publikationen är på engelska.

EU-frågorna i de tyska regeringsförhandlingarna

EU-frågorna i de tyska regeringsförhandlingarna

21 februari 2018 10:41 Tarschys Daniel

Fredagen den 2 mars 2018 röstar det tyska socialdemokratiska partiet om förslaget till regeringsprogram. I den här analysen sammanfattar och kommenterar statsvetaren Daniel Tarschys hur den eventuellt kommande tyska regeringen ställer sig i olika EU-politiska frågor.

Italy and the Completion of the Euro Area

Italy and the Completion of the Euro Area

21 februari 2018 10:38 Jones Erik

Italien var ett av de medlemsländer som först kvalificerade sig för att införa euron. Landets erfarenheter av valutaunionen är dock blandade, och idag finns det en skepsis mot föreslagna EMU-reformer.