The European Commission: Less a Leader and More a Manager? (2017:2epa)

Författare: Nugent Neill Rhinard Mark, Rhinard Mark

Vilken roll har egentligen Europeiska kommissionen? I den här europapolitiska analysen granskar de båda forskarna Neill Nugent och Mark Rhinard kommissionen som organisation.

De ställer frågan huruvida institutionen ska ses som en agendasättare eller en administratör och sätter också kommissionen i ett institutionellt sammanhang.

Deras slutsats är att kommissionen står stark och att den på vissa områden till och med har stärkt sitt inflytande.

Publikationen är på engelska.

The Future of the EU Budget

The Future of the EU Budget

22 september 2017 14:12 Kaiser Robert, Prange-Gstöhl Heiko

En ny förhandlingsrunda om EU:s långtidsbudget är på väg att dra igång, i och med att innevarande fleråriga budgetramverk upphör att gälla efter 2020. Kontexten är måhända mer komplex än någonsin tidigare. Inte minst lämnar en stor nettobetalare till budgeten unionen och flera nya utmaningar har lagts till EU:s agenda på senare år.

EU:s budget efter 2020 (2017:9epa)

EU:s budget efter 2020 (2017:9epa)

18 september 2017 16:06 Begg Iain

Det är rimligt att anta att brexit kommer att starkt påverka såväl förhandlingarna om, som innehållet i, EU:s nästa långtidsbudget, vilken börjar att gälla från 2021.