EU-frågorna i de tyska regeringsförhandlingarna

Författare: Tarschys Daniel

Fredagen den 2 mars 2018 röstade det tyska socialdemokratiska partiet om förslaget till regeringsprogram. I den här analysen sammanfattar och kommenterar statsvetaren Daniel Tarschys hur den kommande tyska regeringen ställer sig i olika EU-politiska frågor.

I programutkastet intar EU och Europafrågorna en ovanligt framträdande plats. "Tyskland har oändligt mycket att tacka Europa för", sägs det i en nyckelmening. Att omvärlden har blivit mer oförutsebar är ett grundtema och man formulerar en önskan om en nystart för Europa, inte minst genom stärkt fransk-tyskt samarbete.

Genomgången visar att Tyskland också förordar mer pengar till EU, till skillnad från Sverige.

Bilagan är ett utdrag ur programförslaget. Utdraget är på tyska.

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

19 oktober 2018 09:38 Kuusik Piret, Raik Kristi

De tre nordiska och de tre baltiska staterna samarbetar informellt inom EU. Likheterna är betydande, men skillnaderna ska inte underskattas. Ett exempel är säkerhet i Östersjöregionen – ett område där de delar intressen men till stor del agerar utifrån olika erfarenheter.