EU-frågorna i de tyska regeringsförhandlingarna

Författare: Tarschys Daniel

Fredagen den 2 mars 2018 röstade det tyska socialdemokratiska partiet om förslaget till regeringsprogram. I den här analysen sammanfattar och kommenterar statsvetaren Daniel Tarschys hur den kommande tyska regeringen ställer sig i olika EU-politiska frågor.

I programutkastet intar EU och Europafrågorna en ovanligt framträdande plats. "Tyskland har oändligt mycket att tacka Europa för", sägs det i en nyckelmening. Att omvärlden har blivit mer oförutsebar är ett grundtema och man formulerar en önskan om en nystart för Europa, inte minst genom stärkt fransk-tyskt samarbete.

Genomgången visar att Tyskland också förordar mer pengar till EU, till skillnad från Sverige.

Bilagan är ett utdrag ur programförslaget. Utdraget är på tyska.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

25 april 2018 15:16

Den 18 april 2018 anordnade Sieps, tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige, ett seminarium inför förhandlingarna om EU:s finansiella ramar för perioden 2020–2027. Läs ett kort referat av seminariet.