Mapping the Quality of Government in Europe: An analysis at the national and regional level within the EU member states

Författare: Charron Nicholas, Lapuente Victor, Rothstein Bo

Korruption är en utmaning för alla samhällen. En ny kartläggning visar att korruption och svag samhällsstyrning dessutom har nära koppling till de stora socioekonomiska skillnaderna mellan olika regioner i EU.

Regional sammanhållning är ett centralt mål för EU, inte minst sedan finanskrisen slog olika hårt mot olika regioner. Det är också ett politikområde som tar upp en väsentlig del av EU:s budget.

Graden av korruption är en faktor med stor betydelse för detta prioriterade politikområde. Den här studien ger kunskap om de regionala skillnaderna inom EU, effekterna av kvaliteten på samhällsstyrningen och de reformer som kan motverka korruption.

Studien bygger på ett index som forskarna har konstruerat för att mäta, beskriva och jämföra kvaliteten på samhällsstyrningen i EU:s regioner (European Quality of Government Index, EQI).

Hur mycket opposition finns det i svensk EU-politik?

Hur mycket opposition finns det i svensk EU-politik?

17 maj 2018 11:47 Karlsson Christer, Mårtensson Moa, Persson Thomas

Skarpa motsättningar eller avpolitisering? Bilden av svensk EU-politik är ofta motsägelsefull. Att det faktiskt finns en livaktig och sakfrågeinriktad opposition framgår av en analys av EU-nämnden. Frågan är dock om den når väljarna.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.