National co-financing of CAP direct payments

Författare: Matthews Alan

Medlemsstaterna bör få ökat finansiellt ansvar för EU:s jordbrukspolitik. Det kan dessutom väga upp intäktsminskningen efter brexit, menar professor Alan Matthews.

Stöd som betalas direkt till EU:s jordbrukare kommer i dag uteslutande från EU-budgeten, medan medlemsstaterna bidrar till andra stora utgifter för EU. Det här undantaget har lett till stora effektivitetsförluster för EU som helhet, skriver Alan Matthews, som huvudsakligen forskar om jordbrukspolitik.

I den här analysen argumenterar han för att medlemsstaterna bör medfinansiera de så kallade gårdsstöden. Det skulle ge bättre värde för pengarna, sänka kostnaderna och dessutom frigöra resurser i EU:s budget.

Författaren rekommenderar därför att idén tas upp i de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, som ska gälla efter britternas utträde ur Europeiska unionen.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

25 april 2018 15:16

Den 18 april 2018 anordnade Sieps, tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige, ett seminarium inför förhandlingarna om EU:s finansiella ramar för perioden 2020–2027. Läs ett kort referat av seminariet.