National co-financing of CAP direct payments

Författare: Matthews Alan

Medlemsstaterna bör få ökat finansiellt ansvar för EU:s jordbrukspolitik. Det kan dessutom väga upp intäktsminskningen efter brexit, menar professor Alan Matthews.

Stöd som betalas direkt till EU:s jordbrukare kommer i dag uteslutande från EU-budgeten, medan medlemsstaterna bidrar till andra stora utgifter för EU. Det här undantaget har lett till stora effektivitetsförluster för EU som helhet, skriver Alan Matthews, som huvudsakligen forskar om jordbrukspolitik.

I den här analysen argumenterar han för att medlemsstaterna bör medfinansiera de så kallade gårdsstöden. Det skulle ge bättre värde för pengarna, sänka kostnaderna och dessutom frigöra resurser i EU:s budget.

Författaren rekommenderar därför att idén tas upp i de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, som ska gälla efter britternas utträde ur Europeiska unionen.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.