Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

Den 18 april 2018 anordnade Sieps, tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige, ett seminarium inför förhandlingarna om EU:s finansiella ramar för perioden 2020–2027. Läs ett kort referat av seminariet.

Att enas om EU:s budget brukar vara svårt och idéer till reformer har därför sällan
blivit verklighet. Trycket på nytänkande har dock ökat med de utmaningar unionen
står inför. En grundfråga är om jordbruks- och regionalpolitiken ska fortsätta att stå
för cirka 80 procent av budgeten.

Du kan titta på seminariet i efterhand via EU-kommissionens Facebook-sida.