The Future of the Economic and Monetary Union: Reform Perspectives in France, Germany, Italy and the Netherlands

Författare: Destais Christophe, Eriksson Jonas, Jones Erik, Schout Adriaan, Schwarzer Daniela

I diskussionen om EU:s framtid är en euroreform högt prioriterad. Hur långtgående reformerna blir avgörs i hög grad av den linje Tyskland kommer att driva, men en viktig faktor är också EMU-ländernas olika syn på den ekonomiska och monetära unionen.

Den finansiella och ekonomiska krisen i slutet av 2000-talet exponerade flera svagheter i euroområdets regelverk och institutionella struktur.

Idag är euroländerna eniga om att gå vidare med vissa reformområden, men inte om hur långt riskerna ska delas: på ena sidan står fattigare länder som vill ha mer gemensam skuldsättning och därmed riskdelning, och på den andra rikare länder som förordar en starkare roll för marknaden och därmed riskminskning.

Ämnet för denna antologi är vilka reformer vi kan förvänta oss med utgångspunkt i hur Italien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna ser på EMU och eurokrisen.

Att ta hänsyn till ländernas erfarenheter av krisen tycks särskilt viktigt när det gäller Italien, där svårigheterna att bilda en regering har varit dominerade sedan valet den 4 mars.

En slutsats är också att kommissionens mer långtgående förslag sannolikt inte kommer att vinna gehör i nyckellandet Tyskland. Tyska politiker har idag större förståelse för åtstramningspolitikens negativa effekter men motsätter sig en omfördelning från rikare till fattigare euroländer.

Solidaritet i coronakrisen

Maj 2020 Södersten Anna

EU:s medlemsstater förväntas bistå varandra men har fått kritik för bristande solidaritet under coronakrisen. Vad bygger förväntningarna på? EU-rätten talar om solidaritet, men syftet med den symboliska solidaritet som nu visas är snarare att manifestera att EU håller ihop. Det menar Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. På det ekonomiska området kan förväntningarna dock bli högre ställda, skriver hon. (Maj 2020)

Coronakrisen: vad EU kan göra på området folkhälsa

April 2020 Södersten Anna

Coronakrisen skakar nu världen och ställer EU-samarbetet på sin spets. På längre sikt lär krisen utvisa om medlemsstaterna kommer att vilja överlåta fler befogenheter till EU på området folkhälsa. Det skriver Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps.