Legitimitet för skatter på EU-nivå

Författare: Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

Inom EU samordnas skatteregler för att stimulera rörligheten och förhindra skatteflykt. Nu pågår även en diskussion om huruvida EU bör få större befogenheter på skatteområdet.

I den här analysen visar nationalekonomen Katarina Nordblom att legitimiteten för EU:s samordning av skatter ökar när den anses skapa större rättvisa och effektivitet. Men för att en eventuell beskattningsrätt för EU ska kunna få legitimitet krävs mer. En grundförutsättning är att EU:s medborgare har stort förtroende för unionssamarbetet.

Författarens slutsats är att skatter på EU-nivå skulle ha svårt att erhålla legitimitet, eftersom de ofta uppfattas som inskränkningar i nationernas självbestämmande. Samtidigt har den ökade rörligheten ändrat förutsättningarna och dagens beslutsfattare kan inte ta legitimiteten för given.

Analysen är den första i en serie publikationer om hur EU påverkar svensk skattepolitik.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.

EU och hoten mot rättsstaten

EU och hoten mot rättsstaten

12 december 2017 10:33 Södersten Anna

Under de senaste tio åren har EU:s kriser avlöst varandra. Den kris som nu pågår handlar om de senare årens hot mot rättsstaten, framför allt i Polen och Ungern.