Din sökning gav:

46 träffar

The EU Neighbourhood Competence under Article 8 TEU

Januari 2013 • Hillion Christophe

Analys

Med Lissabonfördraget fick EU i uppdrag att “utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder” (Artikel 8 TEU). I den här europapolitiska analysen – där denna breda ”grannskapskompetens” utsätts för närmare granskning – konstateras dock att EU:s inflytande i det egna närområdet inte har påverkats i någon större utsträckning trots mandatet att handla.

EEAS 2.0 - Recommendations for the amendment of Council Decision 2010/427/EU establishing the organization and functioning of the European External Action Service

Januari 2013 • Blockmans Steven, Cremona Marise, Curtin Deirdre, De Baere Geert, Duke Simon, Eckes Christina, Hillion Christophe, Van Vooren Bart, Wessel Ramses, Wouters Jan

Rapport

Denna publikation från SIEPS är avsedd att, i praktiska juridiska ordalag, bidra till granskningen av organisation och funktion hos EU:s utrikestjänst (EEAS). Mer specifikt innehåller texten konkreta rekommendationer om revideringar av Rådsbeslut 2010/4276/EU, som EEAS verksamhet grundas på.

EEAS 2.0 - A legal commentary on Council Decision 2010/427/EU on the organisation and functioning of the European External Action Service

Januari 2013 • Blockmans Steven, Cremona Marise, Curtin Deirdre, De Baere Geert, Duke Simon, Eckes Christina, Hillion Christophe, Van Vooren Bart, Wessel Ramses, Wouters Jan

Rapport

I juli 2010 fattade EU:s ministerråd beslut om att bilda den europeiska utrikestjänsten (EEAS). Den är för närvarande föremål för utvärdering, och i en ny Sieps-rapport ges nu för första gången en juridisk kommentar till samtliga artiklar i rådets beslut.

Filtrera

Kategorier

Publikationsår

Från

Till

Författare