Din sökning gav:

46 träffar

The Eastern Partnership: Time for an Eastern Policy of the EU?

Januari 2009 • Michalski Anna

Analys

Det östliga partnerskapet lanserades i maj 2009 som ett förstärkt samarbete mellan EU och sex länder i Östeuropa och södra Kaukasus. Det övergripande syftet med partnerskapet är att säkerställa stabilitet och välstånd i en region som kännetecknas av låg grad av ekonomiska och demokratiska reformer samt etnisk spänning och väpnande konflikter.

Samstämmighet mellan inre och yttre politik (2008:10epa)

Januari 2008 • Michalski Anna

Analys

Samstämmighet mellan inre och yttre politik: En utmaning för EU i rollen som global aktör. När ändringar i Lissabonfördraget diskuteras omnämns ofta den mer kraftfulla skrivningen inom området för EU:s yttre åtgärder och de nya posterna som skapas inom EU:s institutionella struktur som förväntas led till större samstämmighet.

International agreements in EU neighbourhood policy (2006:10)

Januari 2006 • Vahl Marius

Rapport

Internationella avtal är ett av Europeiska unionens huvudsakliga utrikespolitiska instrument. Användandet av internationella avtal har ökat under de senaste decennierna vilket resulterat i en komplex situation inte minst därför att avtalen ser olika ut i termer av grad av samarbete och integration samt att de spänner över en mängd olika sektorer.

The Dynamics of Enlargement: The Role of the EU in Candidate Countries (2006:4)

Januari 2006 • Bågenholm Andreas

Rapport

Denna studie handlar om EU:s roll i lagstiftningsprocesserna i de förutvarande och nuvarande ansökarstaterna i Öst- och Centraleuropa och tar sin utgångspunkt i den unika process som anpassningen till EU utgör. Vid toppmötet i Köpenhamn 1993 fastställde det Europeiska Rådet de kriterier som måste uppfyllas för att ett land skall kunna bli medlem i EU.

Filtrera

Kategorier

Publikationsår

Från

Till

Författare