Din sökning gav:

14 träffar

Socializing the European Semester? Economic Governance and Social Policy Coordination in Europe 2020

Vanhercke Bart, Zeitlin Jonathan

Analys

Den europeiska planeringsterminen som infördes i början av eurokrisen – och utgör kärnan i EU:s nya institutionella ramverk för ekonomisk och social styrning – har väckt frågor om hur EU:s framväxande socioekonomiska styrning egentligen fungerar och vad den leder till. I den här rapporten hävdar Jonathan Zeitlin och Bart Vanhercke att det sedan 2011 har skett en gradvis ”socialisering” av den europeiska planeringsterminen.

Alternative Dispute Resolution for Consumers in the Financial Services Sector: A Comparative Perspective

Benöhr Iris

Analys

Möjligheten till rättslig prövning är avgörande när det gäller att stärka konsumenternas ställning på en integrerad europeisk marknad. I det sammanhanget är tvistlösning utanför domstolarna (medling, förlikning, etc.) såväl som tvistlösning online intressanta alternativ till konventionella metoder för gottgörelse. Den formen av uppgörelser uppmärksammas också allt mer i EU.

Vad återstår av det europeiska integrationsprojektet?

Joerges Christian

Analys

Vart är Europa på väg och vad återstår av det rättsliga integrationsprojektet? I en tid när EU genomgår sin största kris någonsin, är det viktigt att se saker och ting i sitt sammanhang och bedöma det som nu sker i ljuset av de större omvandlingar som har format unionen.

Consumer´s interest and the EU: a framework for analysis, with evidence from the Italian case

Graziano Paolo

Analys

Hur påverkas konsumenternas ställning – nationellt såväl som på EU-nivå – av den europeiska integrationen? Kan deras inflytande som grupp i Europa öka och i vilken utsträckning är i så fall EU:s konsumentpolitik till hjälp? Och, slutligen, vilken betydelse har utvecklingen på det nationella planet för konsumenternas möjlighet att agera på EU-nivån?

Är EU en social marknadsekonomi? Sociala Europa - en antologi

Bertola Giuseppe, Hettne Jörgen, Scharpf Fritz W., Tarschys Daniel

Rapport

Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU i en mer socialt acceptabel form. Det har visserligen i stor utsträckning stannat vid ord och högtidliga förklaringar, men av Lissabonfördraget framgår att EU ska vara en social marknadsekonomi.

Filtrera

Kategorier

Publikationsår

Från

Till

Författare