EU:s yttre gränser

På ett seminarium den 16 mars 2016, ett samarbete mellan Europeiska kommission och Sieps, behandlades kommissionens förslag om en europeisk gräns- och kustbevakningsmyndighet.

Frågan om EU:s yttre gränser ligger tillsammans med migrationsfrågan högt på den europeiska dagordningen. Under den första delen av seminariet belystes frågan av forskare och den svenska gränspolisen, under den andra delen diskuterades de politiska skiljelinjerna i migrationsfrågan.

Plats

  • Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm.

Övrigt

  • Seminariet är avgiftsfritt och kommer att hållas på svenska.

Dokument