EU:s yttre gränser

Seminariet genomfördes den 16 mars 2016.

Frågan om EU:s yttre gränser ligger tillsammans med migrationsfrågan högt på den europeiska dagordningen. Det här seminariet – som är ett samarbete mellan Europeiska kommission och Sieps – behandlar kommissionens förslag om en europeisk gräns- och kustbevakningsmyndighet och består av två delar. Under den första delen belyses frågan av forskare och den svenska gränspolisen, under den andra delen diskuteras de politiska skiljelinjerna i migrationsfrågan.

Plats

  • Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm.

Övrigt

  • Seminariet är avgiftsfritt och kommer att hållas på svenska.

Dokument