Europeiska kommissionen i halvtid: Vad har uppnåtts?

Seminariet genomfördes den 14 juni 2017.

När Jean-Claude Juncker i november 2014 tog över ordförandeskapet för Europeiska kommissionen utlovade han en ”mer politisk” och mindre teknokratisk kommission under den kommande mandatperioden. När halva perioden nu har gått är det dags att ta temperaturen. Vad har Juncker-kommissionen egentligen åstadkommit och är den verkligen ”mer politisk”?

Plats

 • Hörsalen, Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Talare

 • Michael Leigh, forskare, The German Marshall Fund of the United States (GMF), Bryssel
 • Mark Rhinard, professor i internationella relationer, Stockholms universitet
 • Neill Nugent, professor i statsvetenskap, Manchester Metropolitan University
 • Sophia Russack, utredare, Centre for European Policy Studies (CEPS), Bryssel
 • Agnès Courades Allebeck, chef för enheten för inre marknaden, Kommerskollegium

Moderator

 • Pernilla Wredenfors, utredare, Sieps.

Övrigt

 • Kaffe och registrering från klockan 08.00.
 • Seminariet är på engelska.
 • Seminariet är avgiftsfritt och öppet för allmänheten.
 • Samtliga deltagare erhåller ett exemplar av de publikationer som presenteras. Vänligen notera att seminariet kommer att filmas.