Romfördraget och EU:s framtid

Seminariet genomfördes den 24 mars 2017.

Den 25 mars möts EU:s stats- och regeringschefer för att markera att det är 60 år sedan Romfördraget – som lade grunden för dagens EU – undertecknades. Storbritanniens avsikt att lämna unionen och ett flertal europeiska val påverkar jubileumsstämningen. Till det kommer att medlemsländerna har olika syn på frågor som migration och ekonomi.

I anslutning till firandet i Rom arrangerar Utrikespolitiska institutet (UI) och Sieps ett seminarium om tillståndet i unionen. Vad har egentligen uppnåtts under 60 år, hur ser framtidens utmaningar ut inom de olika politikområdena och vad kan vi förvänta oss av jubileumsmötet?

Seminariet arrangeras i samarbete med Utrikespolitiska institutet.

 

 

Plats

  • Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Talare

  • Annika Ström Melin, journalist, Dagens Nyheter
  • Göran von Sydow, forskare och ställföreträdande direktör, Sieps
  • Björn Fägersten, seniorforskare och programchef, Utrikespolitiska institutet

Moderator

  • Mats Karlsson, direktör, Utrikespolitiska institutet

Övrigt

  • Registrering och kaffe från 8.30.
  • Språk Svenska