Demokrati, populism och rättsstaten i det framtida Europa

Seminarium på Europaforum i Hässleholm den 29 augusti.

Inom EU samarbetar demokratiska länder. Medlemskap i EU villkoras bland annat med krav på demokrati, rättighetsskydd och rättsstat. För närvarande utmanas den liberala demokratin och rättsstaten i flera medlemsländer. Det skapar spänningar mellan medlemsstater samt mellan vissa medlemsstater och Bryssel. Vad driver fram denna situation? Hur allvarligt är läget och vad bör EU göra för att säkerställa den demokratiska rättsstatens ställning i Europa?

Här kan du se seminariet i efterhand. 

Sieps har sammanställt frågor & svar om EU och rättsstaten. 

Datum

  • 29 augusti 2018 09:30 - 11:10

Talare

  • Ann Linde, EU- och handelsminister
  • Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet
  • Hynek Pallas, journalist och författare
  • Anna Rogalska Hedlund, utredare i juridik, Sieps
  • Per Wirtén, journalist och författare

Moderator

  • Göran von Sydow, tillförordnad direktör och forskare i statsvetenskap, Sieps.