Rätt och fel i EU:s budget

Vid det här seminariet, 24 oktober 2019, presenterades revisionsförklaringen av Sveriges ledamot i revisionsrätten, Eva Lindström, och vi diskuterade även långtidsbudgeten för åren 2021–2027 som för närvarande förhandlas av medlemsstaterna.

EU:s budget granskas varje år av Europeiska revisionsrätten. Granskningarna påvisar en gradvis förbättring av budgetens genomförande över tiden: revisionsförklaringarna har varit positiva för budgeten som helhet varje år sedan 2007.

Revisionsrätten lämnar emellertid oftast så kallade uttalanden med avvikande mening eller reservation för vissa delar av budgeten: så var fallet även för den senaste revisionsförklaringen gällande 2018 års EU-utgifter. Främst är det inom politikområdena landsbygd och sammanhållning som antalet fel anses vara för högt.

Vid det här seminariet presenterades revisionsförklaringen av Sveriges ledamot i revisionsrätten, Eva Lindström, och vi diskuterade även långtidsbudgeten för åren 2021–2027 som för närvarande förhandlas av medlemsstaterna.

Seminariet var ett samarrangemang med Europeiska kommissionens representation i Sverige.

 

Datum

  • 24 oktober 2019 15:30 - 16:30

Plats

  • Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Talare

  • Eva Lindström, Sveriges ledamot i Europeiska revisionsrätten
  • Max Elger, statssekreterare med ansvar för budgetfrågor, Finansdepartementet
  • Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet och Sieps

Moderator

  • Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi, Sieps

Övrigt

  • Kaffe och registrering från 15:00