Europadagen 2020 – Tillsammans genom krisen

I år uppmärksammades Europadagen med tre seminarier om EU och pandemin. I det första passet ”EU, coronakrisen och framåtblick” deltog EU-minister Hans Dahlgren, EU-kommissionär Ylva Johansson och de tidigare kommissionärerna Cecilia Malmström och Margot Wallström. Göran von Sydow, direktör vid Sieps, modererade samtalet. Seminarierna sändes i SVT Forum den 8 maj kl. 12–13.30.

EU, coronakrisen och framåtblick

EU befinner sig mitt i en pandemi som lamslår ekonomier och sätter stor press på EU-samarbetet och på solidariteten. Hur påverkar krisen medlemsländerna och vilka långsiktiga effekter kan den få för EU?

Välkommen att uppmärksamma Europadagen tillsammans med Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson och de tidigare kommissionärerna Cecilia Malmström och Margot Wallström. EU-minister Hans Dahlgren inleder och avslutar medan Göran von Sydow, direktör för Sieps, modererar.

Seminariet var det första av tre som sändes den 8 maj kl. 12–13.30 i SVT Forum inför Europadagen som inföll den 9 maj.

I fokus för det andra seminariet stod den inre marknaden, "Så utmanar coronaviruset den fria rörligheten i EU", och vid det tredje seminariet diskuterades arbetsmarknaden, "EU och jobben: från krisläge till återstart".

Seminarierna var ett samarrangemang mellan Regeringskansliet, EU-kommissionens representation i Sverige, Europaparlamentets kontor i Sverige, Kommerskollegium, Sieps, Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, LO och Svenskt Näringsliv.

Titta på seminariet i efterhand.

Mer information finns på EU-kommissionens webbplats: https://ec.europa.eu/sweden/events/europe-day_sv

Datum
  • 8 maj 2020 12:00 - 13:30
Plats
  • SVT Forum
Talare
  • Hans Dahlgren, EU-minister
  • Ylva Johansson, Sveriges nuvarande EU-kommissionär
  • Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär 2010–2019
  • Margot Wallström, Sveriges EU-kommissionär 1999– 2010
Moderator
  • Göran von Sydow, direktör vid Sieps
Övrigt
  • Seminarierna sänds även på EU-kommissionens Facebooksida.