Kommunalt handlingsutrymme i EU

I samarbete med Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet anordnar Sieps den 23 november ett seminarium om vad det kommunala självstyret betyder i dag och hur det kommunala handlingsutrymmet påverkas av EU:s statsstöds- och upphandlingsregler.

EU-rättens påverkan på kommunal verksamhet har ökat successivt sedan Sveriges medlemskap i EU, inte minst på grund av att offentlig verksamhet i allt större utsträckning tillhandahålls av privata utförare. Detta leder till en så kallad marknadisering där politiska beslut måste fattas i enlighet med den marknadsrättsliga regleringen.

Svenska kommuner befinner sig i dag i ett flernivåstyre där instruktioner kommer från såväl den svenska lagstiftaren som EU-lagstiftaren. Vilken omfattning det kommunala handlingsutrymmet har och hur det bäst utnyttjas är inte givet i denna komplexa verklighet.

Under seminariet diskuteras vad det kommunala självstyret betyder i dag och hur det kommunala handlingsutrymmet påverkas av EU:s statsstöds- och upphandlingsregler.

Seminariet anordnas i samarbete med Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet.

Anmäl dig senast den 21 november.

Datum

  • 23 november 2018 10:00 - 12:00

Plats

  • Sieps, Torsgatan 11, Stockholm (4:e våningen, lokal Riksmötet).

Talare

  • Henrik Wenander, professor i juridik, Lunds universitet
  • Linda Nyberg, doktor i statsvetenskap, Lunds universitet
  • Jörgen Hettne, forskare i juridik, Sieps
  • Johan Höök, tf rådman vid förvaltningsrätten i Uppsala och tidigare utredare av kommunallagen
  • Karin Flordal, samordnare för internationella och EU-frågor, Sveriges Kommuner och Landsting

Moderator

  • Anna Wetter, forskare i juridik, Sieps.

Övrigt

  • Seminariet är avgiftsfritt och öppet för allmänheten.
  • Seminariet kommer att filmas.