Seminarieserie om EU:s sociala dimension

Statsminister Stefan Löfven och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har tagit initiativ till ett toppmöte i Göteborg i november på temat ”Rättvisa jobb och tillväxt”. Kommissionen har även lanserat ett reflektionspapper om Europas sociala dimension. Men vad innebär egentligen det sociala Europa? Sieps kommer under hösten 2017 att hålla ett antal seminarier på området med syfte att klargöra vad det Sociala Europa handlar om och bidra med ett underlag för fortsatt diskussion.

Den 30 augusti på Europaforum i Hässleholm behandlades den fria rörligheten för personer. För EU:s del tillhör den fria rörligheten för personer – en av de fyra friheterna – själva kärnan i samarbetet. Seminariet syftar till att ge en bild av hur den fria rörligheten används, dvs. hur EU:s medborgare rör sig mellan medlemsstaterna, vilka regelverk som är på plats och vilka effekter - också politiska - den fria rörligheten får. Paneldeltagare var: Jörgen Hettne, forskare i juridik, Sieps och Lunds Universitet, Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, Stockholms Universitet, Ylva Nilsson, EU-journalist.

Ytterligare seminarium kommer att hållas i Stockholm under hösten 2017. Dessa kommer att fokusera på regelverket på det sociala området – varför har den sociala dimensionen utvecklats, vad säger regelverket och vilka är konfliktytorna? Seminarium 22 september: Vad innebär egentligen Europas sociala dimension?

Läs även våra publikationer på ämnet: