Är det möjligt att inom ramen för EU:s regler ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling? Kan man till exempel främja jämställdhet, integration av funktionshindrade och goda arbetsvillkor? Författarna till rapporten Upphandling och arbete i EU anser att så är fallet, men menar att Sverige...

Läs mer