Det trans­atlantiska handels- och investerings­avtalet (TTIP) skiljer sig från flera av EU:s tidigare frihandels­avtal eftersom de mer av­görande handels­hindren som finns mellan EU och USA snarare beror på skillnader i regel­verk än på tullar. Det reglerings­samarbete som diskuteras inom ramen...

Läs mer
Författare:

EU har det senaste decenniet inlett en rad åtgärder som syftar till att förebygga icke-smittsamma sjukdomar. Att med hjälp av regleringar försöka bromsa så kallade livsstilssjukdomar är dock inte okontroversiellt. Det krävs därför strategiska överväganden och noggrann politisk planering på såväl...

Läs mer