Rapporten syftar till att beskriva framväxten av medlemsstaternas samarbete om flyktingpolitik och att analysera vad som befrämjat respektive hämmat detta samarbete. Vidare förs även en mer allmängiltig teoretisk diskussion om vilka faktorer som kan antas förklara staters intresse av att...

Läs mer
Författare: