Denna rapport följer upp ursprunget till EU:s beslut att inrätta stridsgrupper, beskriver de underliggande politiska och militära begreppen. Raporten analyserar de utmaningar som EU och dess medlemsstater ställs inför när de ska uppnå det övergripande målet för 2010, den plan som antogs av...

Läs mer
Författare: