Denna studie handlar om EU:s roll i lagstiftningsprocesserna i de förutvarande och nuvarande ansökarstaterna i Öst- och Centraleuropa och tar sin utgångspunkt i den unika process som anpassningen till EU utgör.

Vid toppmötet i Köpenhamn 1993 fastställde det Europeiska Rådet de kriterier...

Läs mer
Författare: