Rapporten har författats av forskare vid Institute for European Environmental Policy i London och Bryssel och analyserar i vilken utsträckning EU:s budget har bidragit till att nå unionens klimatmål. Den presenterar också argumenten för hur och varför budgeten ska användas i detta syfte.

...

Läs mer