Irland håller i EU:s ordförandeklubba för sjunde gången under första halvåret 2013. Under parollen "För stabilitet, arbete och tillväxt" är det irländska ordförandeskapets ambition att fokusera på frågor rörande ekonomisk tillväxt i Europa och på implementeringen av redan fattade beslut....

Läs mer
Författare: