Reglerna för hur EU:s årliga budgetar beslutas ändrades i och med Lissabon­fördraget. I den här Europa­politiska analysen menar författaren, Giacomo Benedetto, att minister­rådet därmed vann ökad makt i förhållande till Europa­parlamentet. Budgeten har därtill blivit mindre anpassnings­bar för...

Läs mer
Författare: